picture for pwswereld
Le_Bon_usage_(15e_édition)
picture for pwswereld2
Spanish
previous arrow
next arrow

Veel Europese talen hebben een werkwoordstijd die gevormd wordt met een hulpwerkwoord (hebben of zijn) en een voltooid deelwoord. De naam van deze tijd varieert van taal tot taal: vtt (NL), passé composé (FR), Perfekt (DU), Perfect (EN), Pretérito Perfecto Compuesto (SP). Hoewel de vorm in alle talen nagenoeg dezelfde is, geldt dit niet voor het gebruik: geen van de talen gebruikt de perfect op exact dezelfde manier. De variatie die we vinden geeft aanleiding tot een reeks onderzoeksvragen die je leiden van je lesboeken tot grammatica’s van de individuele talen en de wetenschappelijke literatuur. Ook geven we je toegang tot een vertaalcorpus gebaseerd op L’Étranger van Camus en vertalingen naar het Engels, Duits, Nederlands en Spaans.

  • Hoe wordt de perfect uitgelegd in je lesboeken van de verschillende talen en komt dit overeen met de variatie die we over talen heen vinden?
  • In een reeks recente publicaties betoogt Kevin McManus (Penn State) dat het voor het verwerven van een tweede taal soms handig kan zijn om je bewust te zijn van hoe die zich verhoudt tot je eerste taal (bijv. McManus 2019). Schrijf zelf een nieuwe uitleg voor je lesboek Frans/Duits/Engels/Spaans op basis van een vergelijking tussen een referentiegrammatica van de relevante taal met het Nederlands. Voor het Nederlands kan je bijv. de e-ANS en Le Bruyn et al. (2019) raadplegen. Mocht je eigen moedertaal een andere zijn dan het Nederlands, aarzel dan niet om die als basis voor de vergelijking te nemen!
  • Van der Klis et al. (2022) vergelijken het gebruik van de perfect in verschillende Europese talen op basis van vertalingen van Camus’ L’Étranger. Hierbij beperken ze zich echter tot contexten waarin Camus zelf de passé composé gebruikt. Check jij of hun analyse blijft gelden als we ook naar contexten kijken waarin het Frans andere werkwoordstijden gebruikt? Hiervoor kan je gebruik maken van het Time in Translation vertaalcorpus.