In de toolkit vind je alle informatie over hóe je het maken van een PWS voor een alfa-vak aan kunt pakken. Het gaat dan om de methode die je voor je PWS gebruikt. Je kunt terecht bij algemene toolkits die voor alle onderwerpen handig zijn, maar ook bij thema-specifieke toolkits die speciaal gericht zijn op een specifiek thema.

Voordat een onderzoek uitgevoerd kan worden moet er een probleem gesignaleerd worden, dat onderzocht kan worden. Een onderzoeksvraag is als het ware de formulering, het onder woorden brengen, van het probleem dat bestudeerd wordt in het onderzoek. Het vormt dus de basis van een waardevol onderzoek. De structuur van het verslag is afhankelijk van de onderzoeksvraag. Het is niet gemakkelijk om een goede onderzoeksvraag op te stellen, want er zijn veel factoren die meespelen

Checklist onderzoeksvraag

  1. Informatie inwinnen over onderwerp
  2. Onderzoeksvraag wekt je eigen interesse
  3. Onderzoeksvraag is niet te breed en niet te smal
  4. De onderzoeksvraag is relevant
  5. De onderzoeksvraag is duidelijk geformuleerd
  6. De onderzoeksvraag bevat meerdere deelvragen

Voorbeelden onderzoeksvraag

Voorbeeld van een te brede onderzoeksvraag:

Waarom was Salvador Dalí een bekende Spaanse schilder?

Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk, die heel erg uiteenlopen en daarom is het niet mogelijk om dat in een profielwerkstuk te onderzoeken.

Voorbeeld van een te smalle onderzoeksvraag:

Welke schilderijen van Salvador Dalí zijn het beroemdst?

Het antwoord op deze vraag is redelijk gemakkelijk te onderzoeken en heeft weinig verdere uitleg nodig, het is eigenlijk slechts een opsomming van een aantal kunstwerken. Het is te beknopt en daarover kun je geen profielwerkstuk schrijven.

Voorbeeld van een geschikte onderzoeksvraag:

Hoe heeft de kunst van Salvador Dalí bijgedragen aan het surrealisme?

Deze vraag omvat verschillende aspecten en is daardoor op te delen in verschillende deelvragen. Het is niet te breed en niet te beperkt. 

Bronnen onderzoeksvraag

Bron over onderzoeksvragen en hypothese (klik hier)

Bron over hoofdvraag maken voor PWS (klik hier)

Video onderzoeksvraag