Voor het doen van onderzoek in de kunst en literatuur is het belangrijk veel te lezen en analyses te maken van het boek/werk in kwestie. Ook in literatuur en kunst kan (net als in film/muziek) imagologisch onderzoek gedaan worden, oftewel: Hoe worden personen of verschijnsels omschreven en weergegeven? Ook kan de schrijfstijl of kunsttechniek van een bepaald werk geanalyseerd worden. Daarnaast kan er ook comparatief onderzoek gedaan worden, waarbij verschillende werken met elkaar worden vergeleken. Net als bij alle andere thema’s is het belangrijk om bij onderzoek naar literatuur en kunst de historische context waarin het gemaakt is, mee te nemen in het onderzoek.

  • Hoe is de historische of maatschappelijke context waarin het boek/werk gemaakt is terug te zien in boek X of kunstwerk Y?
  • Wat is de positie van de kunstenaar/auteur?
  • Hoe verhoudt het boek/werk zich tot andere boeken/werken van dezelfde periode?
  • Welke rol heeft deze film/muziek(stroming) gespeeld in een maatschappelijk/historisch debat?
  • Welke schrijfstijl/techniek is te herkennen in het boek en is dit bepalend voor de boodschap ervan?
  • Schrijver/kunstenaar betrekken in PWS;
  • Doel/functie van het werk of boek benoemen;
  • (Schrijf)techniek van het werk onderzoeken;
  • Inhoudelijk verhaal van het werk/boek benoemen.