Geschiedenis is binnen de geesteswetenschappen een van de meest brede takken, omdat het met veel andere disciplines overlapt. Door onderzoeken naar een geschiedenis onderwerp te combineren met een taal zoals Engels, Spaans, Frans of Duits wordt het profielwerkstuk dus een interdisciplinair onderzoek. Het is gebruikelijk om een onderzoek naar een geschiedenis onderwerp te beperken tot een specifieke gebeurtenis of periode, want het is belangrijk dat een onderwerp zoveel mogelijk wordt afgebakend.

  • Wat was de aanleiding tot de periode/gebeurtenis?
  • Waar vond het plaats en waarom?
  • Had deze plek invloed op het verloop van de gebeurtenis?
  • Welke personen spelen een belangrijke rol in de gebeurtenis en wat was die rol?
  • Hoe is deze gebeurtenis te koppelen aan culturele aspecten?
  • Chronologisch overzicht krijgen;
  • Verschillende bronnen raadplegen die over dezelfde historische gebeurtenis schrijven;
  • Belangrijke personen benoemen;
  • Tijdsbeeld schetsen.