Het doen van onderzoek naar populaire cultuur, zoals film en muziek ook worden omschreven, kan op vele verschillende manieren. Er kan worden gekeken naar beeldvorming van personen of dingen (representaties) in taal en beeld. Dit heet imagologisch onderzoek. Er kan ook gekeken worden naar de boodschap die de desbetreffende muziekstroming, artiest of filmmaker wil uitdragen door middel van zijn of haar werk. Dit is een meer inhoudelijke analyse. Beide soorten analyses kunnen ook gecombineerd worden.

  • Wat is de oorsprong van de film/muziek in kwestie?
  • Wie heeft deze film/muziek gemaakt en waaraan is dat te merken? Oftewel: Wat is de signatuur van de maker?
  • Wat is de historische context/tijdvak waarin de film/muziek is gemaakt?
  • Welke rol heeft deze film/muziek(stroming) gespeeld in een maatschappelijk/historisch debat?
  • Welke taal wordt er in deze film/muziek gesproken en waarom is dit van belang?
  • Taalgebruik in de film, clip of lied;
  • Regisseur van de film of clip;
  • Het doel/functie van de film het lied of de clip;
  • Inhoudelijke verhaal van het lied, de film of de clip.