Een politiek onderwerp kan gaan over een belangrijke politieke stroming, een bekende politicus of een specifieke politieke partij. De politiek kan belicht worden vanuit de actualiteit, maar ook vanuit een historisch perspectief. Daardoor zijn er veel mogelijkheden, maar het maakt ook dat het geen eenduidig onderwerp is. Politieke thema’s hebben namelijk veel raakvlakken met geschiedenis en economie. Het is daarom altijd van belang om de historische context niet uit het oog te verliezen bij het schrijven over een politiek thema.

  • Wat is de oorsprong van een politieke stroming?
  • Wie is/zijn belangrijk binnen een specifieke politieke stroming?
  • Wat zijn idealen/drijfveren van een partij/politicus/stroming?
  • Waarom is de stroming/partij in een bepaald land of bepaalde regio ontstaan (cultureel bepaald)?
  • Meerdere visies op 1 politicus, stroming of partij belichten;
  • Historische context (of actualiteit) beschrijven;
  • Politieke standpunten duidelijk verwoorden;
  • Culturele aspecten van de stroming, partij of politicus belichten.