Economische onderwerpen zijn vaak verbonden aan gebeurtenissen die een belangrijke rol spelen binnen het economische systeem van een land, een regio of continent. Het is ook mogelijk om te schrijven over een persoon die een belangrijke positie heeft verworven in het bedrijfsleven en daardoor invloedrijk is in de economie. Daarnaast kan een specifiek bedrijf (multinational, NGO, publieke sector) ook interessant zijn om te onderzoeken. In alle gevallen is het belangrijk om de culturele en historische context te betrekken in het onderzoek.

  • Welke gebeurtenis heeft het economische systeem van een bepaald land/regio veranderd?
  • Wie was belangrijk voor de oprichting van een grote multinational/NGO/overheidsinstelling?
  • Wat was de invloed van bedrijf X op de economische situatie in land Y en wat waren daarvoor belangrijke culturele factoren?
  • De economische situatie voor én na het ontstaan van het bedrijf/persoon/gebeurtenis;
  • Cijfers/gegevens om deze informatie te onderbouwen;
  • (Bedrijfs)cultuur van een bepaald land/regio meenemen in onderzoek.