De informatie waarop een onderzoek gebaseerd wordt komt uit (wetenschappelijke) bronnen. Door middel van bronnenonderzoek krijgt het onderzoek als het ware vorm. Bronnenonderzoek is ook fundamenteel voor het maken van een theoretisch kader. Dit is een essentieel onderdeel van het onderzoek, omdat door middel van de gevonden theorie├źn een antwoord gevormd kan worden op de onderzoeksvragen. Daarnaast zijn bronnen belangrijk omdat er niet zomaar conclusies getrokken kunnen worden in een verslag, zonder dat de bron vermeld wordt.

 • Begin met het zoeken naar bronnen via internet;
 • Zoek in gevonden artikelen naar namen, termen of titels van andere artikelen die je verder kunnen helpen;
 • Gebruik voor wetenschappelijke artikelen Google Scholar;
 • Gebruik voor krantenartikelen LexisNexis.
 • Bronnen geschreven door een wetenschapper;
 • Bronnen die niet commercieel zijn (die niets willen verkopen).
 • Kijk of de argumentatie van de bron klopt;
 • Kijk kritisch naar de auteur en de herkomst van de bron;
 • Vergelijk verschillende bronnen met elkaar.
 • Parafraseren (in eigen woorden gevonden informatie omschrijven);
 • Citeren (letterlijke tekst vanuit de bron in eigen tekst gebruiken);
 • Spreek af welke conventies (regels) er toegepast worden;
 • Pas de conventies van het gekozen systeem toe (zowel in de tekst zelf als in de literatuurlijst aan het eind van je PWS).

Conventies voor het verwijzen naar gebruikte literatuur